Rumpold
Provozovna Sušice

Služby

V této sekci najdete detailní informace o námi nabízených službách.

Svoz směsného komunálního odpadu pro obce i firmy

Svoz	směsného komunálního odpadu  Svoz	směsného komunálního odpadu Svoz	směsného komunálního odpadu Svoz	směsného komunálního odpadu Svoz	směsného komunálního odpadu Svoz  Svoz Svoz Svoz Svoz Svoz Svoz

Provoz skladu nebezpečného odpadu

Sklady nebezpečných odpadů  Sklady nebezpečných odpadů

Svoz odděleně sbíraných složek komunálního odpadu pro obce i firmy

Svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu

svoz biologicky rozložitelného odpadu  svoz biologicky rozložitelného odpadu svoz biologicky rozložitelného odpadu

Svoz obalů z obchodů

Svoz  Svoz Svoz Svoz

Úprava papíru pro materiálové využití

Úprava papíru  Úprava papíru

Úprava plastu pro materiálové využití

Úprava plastu  Úprava plastu Úprava plastu Úprava plastu Úprava plastu Úprava plastu Úprava plastu

Svoz nebezpečného a ostatního odpadu pro obce i firny

Zneškodňování odpadu kategorie N - pevná konzistence

Zneškodňování odpadu kategorie N - kapalné

Sběr a likvidace:

Stanovení charakteru odpadů dle požadavku právních norem

Svoz nebezpečných odpadů  Svoz nebezpečných odpadů Svoz nebezpečných odpadů

Provoz míst zpětného odběru elektrozařízení

Zpětný odběr elektro  Zpětný odběr elektro

Provoz zařízení ke sběru a výkupu odpadů pro obce i firmy

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Pronájem nádob na sběr odpadu

 • - kontejnery 5-18 m3
 • - kontejnery 40 m3
 • - kontejnery 1.100 lt na SKO nebo BRO
 • - kontejnery 1-4 m3 na separovaný odpad
 • Prodej nádob na sběr odpadu

 • - kontejnery 1.100 lt na SKO nebo BRO
 • - kontejnery 1-4 m3 na sběr papíru, plastu, skla
 • - popelnice plechové 110 litrů
 • - popelnice plastové 120 a 240 litrů
 • - PE pytle
 • Poradenství v oboru odpadového hospodářství  Přihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina