Rumpold
Provozovna Sušice

Odpad:


Zdravotnický odpad

Nespotřebovaná léčiva do popelnice nepatří

Už se Vám stalo, že jste si omylem vzali léky s prošlou lhůtou spotřeby? Neskladujte je doma!

Zákon o léčivech výslovně stanoví, že nepoužitelná léčiva odevzdaná občany v lékárně je lékárna povinna převzít. Proto je bez obav odevzdejte v lékárně.

Náklady vzniklé lékárně s odevzdáním nepoužitelných léčiv k řádné likvidaci hradí stát prostřednictvím místně příslušného krajského úřadu. To pro vás znamená, že lékárna tyto léky odebírá zdarma.Přihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina