Rumpold
Provozovna Sušice

Odpad:


Vedlejší živočišné produkty

Provádíme mobilní svoz a další nakládání s vedlejším živočišným produktem (zbytků jídel) plně v souladu s uvedenými předpisy (povolení Státní veterinární správy). Při odvozu je nutné vyplnit doklad o převozu.
Nádoby na VŽP musíme pravidelně udržovat, vyprazdňovat a čistit a to v souladu s platnými předpisy.

Interval pro výměnu 50 l barelu nastaven na 1 x týdně
Bezplatně zajistíme obaly – soudky o obsahu 50l. ( v případě ztráty je cena této nádoby 600 Kč bez DPH )
Aktuální cenu za odvoz 1 kg Vám sdělí obchodní zástupci
Pro zapojení do našeho systému sběru VŽP kontaktuje naše obchodní zástupce.Přihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina