Rumpold
Provozovna Sušice

Odpad:


Stavební odpad

Směsi betonu,cihel, tašek a keramických výrobků – stavební suť

Odpad můžete přivézt na sběrná místa:
PO – PÁ 7:00 – 18:00 provozovna Sušice, Nová 240
- Odvoz na skládku zajistíme vlastní dopravou.

PO – PÁ 7:00 – 17:00 RC Zavlekov
- nutná tel. objednávka mob: 725 763 656 – Petra Šlapáková

nebo Vám přistavíme kontejnery na čistou stavební suť. Jsou omezeny na maximální hmotnost odpadu 5 tun pro typ AVIA, 12,5 tun pro typ ABROLL. Toto omezení platí z důvodu konstrukce kontejneru, aby nedošlo k poškození kontejneru.

Čistou stavební sutí vhodnou k recyklaci se rozumí : cihly, beton, omítka, keramika, dlaždice, kameny, omítka, střešní taška, pórobeton, malta

Zakázané příměsi: sklo, dřevo, plasty, eternit, kovy, izolační materiály, textil, škvára, sádrokarton

V případě, že do kontejneru bude naložen jiný odpad než je čistá stavební suť, bude se již jednat o směsné stavení a demoliční odpady

Samostatně lze recyklovat:

Asfalt, beton, cihly, tašky a keramické výrobky, zemina, železobeton, škvára

V případě, že do kontejneru bude naložen jiný odpad než je čistá stavební suť, bude se již jednat o směsné stavení a demoliční odpady

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 170901 až 03

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 170901 až 03 jsou odpady, které nelze recyklovat.

Odpad můžete přivézt na sběrná místa:
PO – PÁ 7:00 – 18:00 provozovna Sušice, Nová 240
- Odvoz na skládku zajistíme vlastní dopravou.

PO – PÁ 7:00 – 15:00 překladiště Horažďovice, Strakonická ul.
- nutná tel. objednávka tel: 376 520 519, 376 523 060

nebo Vám přistavíme velkoobjemové kontejnery (VOK). Na našich stránkách si vyberte velikost VOK podle vaší potřeby. Nabízíme čtyři velikostní třídy.

Stavební materiál obsahující azbest

Stavební materiál obsahující azbest170605 ukládáme na skládku nebezpečných odpadů.

Odpad můžete přivézt na sběrná místa:
PO – PÁ 7:00 – 18:00 provozovna Sušice, Nová 240.
- Odvoz na skládku zajistíme vlastní dopravou.


PO – ČT 6:00 – 16:00 provozovna Vodňany, Stožická 1333
- nutná tel. objednávka mob: 725 763 656 – Petra Šlapáková

nebo Vám přistavíme velkoobjemové kontejnery (VOK). Na našich stránkách si vyberte velikost VOK podle vaší potřeby. Nabízíme čtyři velikostní třídy.Přihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina