Rumpold
Provozovna Sušice

Odpad:


Skartace dokumentů

Od 5.5.2014 zahájila sušická provozovna novou činnost – skartaci dokumentů. Pro tuto potřebu byl pořízen výkonný skartovací stroj (dle normy DIN 32757-1 splňuje stupeň utajení 2). Výstupem ze skartování dokumentů jsou proužky o šířce 5,8 mm, které lze využít jako druhotnou surovinu v papírnách. Cena za tuto službu se bude měsíčně aktualizovat podle vývoje cen papíru na trhu druhotných surovin.

Informaci o právě platné ceně v dalším období lze obdržet na provozovně nebo telefonickém kontaktu.

O skartaci bude vystaven protokol, v případě zájmu může být skartaci přítomen zástupce zákazníka. Dokumenty ke skartaci je možné přivézt do sušické provozovny v Nové ulici 240 v provozních hodinách (Po-Pá 7.00-15.00). Dopravu můžeme zajistit vlastními vozidly.

Rumpold Sušice  Rumpold Sušice  Rumpold Sušice  Rumpold Sušice Přihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina