Rumpold
Provozovna Sušice

Odpad:


Olověné akumulátory

Vykupujeme olověné akumulátory

Cena se průběžně mění dle okamžitých podmínek na trhu s druhotnou surovinou.
Právě aktuální cena je uvedena v samostatném ceníku na provozovně RUMPOLD-P s.r.o. Sušice

Nepředávejte lithiové baterie organizacím recyklujícím olovo pro zpracování a recyklaci !!!
Existuje vážné RIZIKO POŽÁRU a VÝBUCHŮ, pokud se lithiové baterie dostanou do procesu sběru a recyklace olověných baterií

Akumulátory mohou vypadat podobně, proto zajistěte, aby byly olověné a lithiové baterie IDENTIFIKOVÁNY a ROZTŘÍDĚNY SAMOSTATNĚ

Tipy pro identifikaci typů bateriíPřihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina