Rumpold
Provozovna Sušice

Odpad:


Směsný papír netříděný

Vykupujeme směsný papír netříděný

Symboly papír

Nevadí: Kancelářské sponky
Vadí: vazby knih, uhlový, mastný nebo jinak znečištěný papír

Cena se průběžně mění dle okamžitých podmínek na trhu s druhotnou surovinou.
Právě aktuální cena je uvedena v samostatném ceníku na provozovně RUMPOLD-P s.r.o. SušicePřihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina