Rumpold
Provozovna Sušice

Odpad:


Lapol

Zajistíme pravidelné vyčištění směsi tuků a oleje z odlučovačů tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky. (kód odpadu 19 08 09)

Lapače tuků musí být pravidelně udržovány, vyprazdňovány a čištěny a to v souladu s platnými předpisy např. pro likvidaci odpadů.

Interval pro údržbu, vyprazdňování a čištění závisí na objemu lapáku tuků, kalového prostoru a zejména na provozních zkušenostech.

Výrobce tyto podmínky konkretizuje a upřesňuje v Provozně manipulačním řádu, který je včetně Provozního deníku dodán s lapákem tuku.

Cisternu pro Vás zajistí naši obchodní zástupci.Přihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina