Rumpold
Provozovna Sušice

Odpad:


Jedlý olej

Povinnost separovat a ekologicky likvidovat jedlé oleje a tuky mají jídelny, restaurační zařízení a jiné obdobné subjekty v rámci řízení svého odpadového hospodářství.

V rámci služby je bezplatné zapůjčení 50 l barelu na provozovnu s následnou výměnou ZDARMA

Likvidace jedlých olejů a tuků (kód odpadu 20 01 25) ZDARMA

O zapojení do našeho systému sběru a odvozu použitých olejů a tuků kontaktuje naše obchodní zástupce.Přihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina