Rumpold
Provozovna Sušice

Návrat kolegyně z rodičovské dovolené

Dne 19.7.2010 se do týmu sušické provozovny naplno vrátila po rodičovské dovolené paní Petra Šlapáková (bývalá Jelínková).


Její nové uplatnění na obchodním oddělení bude nejenom administrativního charakteru, ale bude i aktivně zapojena do sjednávání nových zakázek a zastupování provozovny u zákazníků.

V obchodních záležitostech je možno pí.Šlapákovou kontaktovat nejenom na čísle uvedeném v kontaktech, ale i na mobilním telefonu obchodního zástupce 606 732 244.
Přihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina