Rumpold
Provozovna Sušice

Požár na provozovně v Sušici

... se nekonal. Dne 2.11.2011 v dopoledních hodinách proběhlo v areálu provozovny Sušice taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému.


O provedení cvičení v areálu třídírny papíru a plastu jsme nebyli požádání náhodou, ale na základě zkušeností získaných při hašení požárů v posledních měsících ve několika firmách v ČR zabývajících se zpracováním odpadu. Naše součinnost při cvičení byla jednoduchá. Poskytli jsme několik pracovníků jako figuranty raněných, podle přání organizátorů jsme omezili manipulační plochy a vnitřní komunikace rozmístěním vozidel a kontejnerů a po dobu cvičení přerušili běžnou pracovní činnost.

Spolupráce při tomto cvičení nám podala velmi hodnotné informace. V případě skutečného požáru začne odborný zásah IZS během několika minut po telefonickém ohlášení. Zásahu se zúčastní i mobilní chemická laboratoř za účelem monitorování stavu ovzduší v okolí, tzn. obyvatelstvo v okolí provozovny bude včas informováno o možných problémech a nutných opatřeních. Naše běžná pracovní činnost na manipulačních plochách areálu nebrání hasičům v zásahu.

Všichni si přejeme a děláme všechno pro to, aby podobná událost nenastala. K tomu poslouží i zkušenosti získané při tomto cvičení. Věříme, že to stejně chápou i naši zákazníci, kterým v době cvičení nebylo umožněno předat odpad k odstranění na provozovně a museli čekat na ukončení akce.

               


Přihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina