Rumpold
Provozovna Sušice

Sběrné dvory v Sušici

V lednu letošního roku byl zahájení provoz nového moderního Sběrného dvora v Pražské ulici.


Po určitou dobu fungují souběžně v Sušici dva sběrné dvory.

K 30.4.2011 bude ukončen provoz původního sběrného dvora v ulici Na hrázi. Na této adrese již nebude možné odevzdávat žádné odpady.Přihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina