Rumpold
Provozovna Sušice

Nový sběrný dvůr v Kolinci

Dne 28.1.2011 byl slavnostně zahájen provoz nového sběrného dvora v Kolinci. Mezi hosty byla přítomna i senátorka JUDr.Jiřina Rippelová.


Nově otevřené zařízení vychází z technických, legislativních i kapacitních potřeb odpadového hospodářství městyse nejen v současnosti, ale i s výhledem do budoucích let. Jeho umístění na ukončené etapě skládky dává další možnost využití lokality pro nakládání s odpady.

Od středy 2.2.2011 zde mají možnost v rámci provozních hodin odevzdávat odpady občané Městyse Kolinec. V následujících týdnech bude Městys Kolinec, který je vlastníkem tohoto zařízení, jednat s obcemi z okolí o možnosti využívání sběrného dvora i jejich občany.

 


Přihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina