Rumpold
Provozovna Sušice

Otevření nového sběrného dvora

Dne 14.1.2011 byl slavnostně zahájen provoz nového sběrného dvoru v Sušici.


Zařízení vychází z technických, legislativních i kapacitních potřeb odpadového hospodářství města nejen současných, ale i s výhledem do budoucích let.

Od soboty 15.1.2011 zde mají možnost v rámci provozních hodin odevzdávat odpady občané Města Sušice. V následujících týdnech bude Město Sušice, které je vlastníkem tohoto zařízení jednat s obcemi z okolí o možnosti využívání sběrného dvora i jejich občany.

V průběhu jara 2011 dojde k postupnému útlumu a následně i k ukončení provozu původního sběrného dvora v ulici Na hrázi. Během souběžného provozu si občané určitě zvyknou na využívání nového sběrného dvora.

   


Přihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina