Rumpold
Provozovna Sušice

Novinka pro původce odpadu

Každý původce odpadů je povinen při předání odpadu do zařízení podat o tomto odpadu písemné informace


podle přílohy č.2 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. v platném znění.

Dodavatel odpadu poskytne osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek následující informace:

 


Přihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina