Rumpold
Provozovna Sušice

IČP a IČZ

proč jsou tak důležitá?


§ V souladu s čl. II odst. 4 vyhlášky č. 83/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., je dodavatel odpadu, který je původcem odpadu, povinen v rámci písemných informací o dodávce odpadu poskytovat osobě oprávněné k provozování zařízení k nakládání s odpady identifikační číslo provozovny (IČP) od 1. května 2016.

§ V souladu s čl. II odst. 5 vyhlášky č. 83/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., jsou původci odpadů a oprávněné osoby povinni při vedení průběžné evidence a v ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů používat identifikační číslo provozovny (IČP) u údajů o odpadech, které jsou předány a převzaty po 30. červnu 2016.

Více informací naleznete v souboru ke stažení – dokumentace původce odpaduPřihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina