Rumpold
Provozovna Sušice

Omezení přístupu k provozovně v Sušici

Po dobu rekonstrukce Nové ulice v Sušici (do 30.9.2016)


bbude přístup k provozovně Sušice částečně omezen – objížďka a průjezd staveništěm. Provozní doba provozovny zůstává beze změn.Přihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina