Rumpold
Provozovna Sušice

RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!

Společnost AZS 98 udělila provozovně Sušice certifikát RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!


pod záštitou Plzeňského Kraje a Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje za nejvyšší přínos v předávání stavebního demoličního odpadu k recyklaci na Recyklační centrum Zavlekov v roce 2015. Recyklační centrum Zavlekov je jedním ze 7 recyklačních center v Plzeňském kraji. Na toto zařízení ke sběru a výkupu odpadů dodala v roce 2015 sušická provozovna RUMPOLD-P s.r.o. téměř 2000 t stavební suti.

Na získání tohoto ocenění mají vliv 2 faktory. První faktor ovlivnit nedokážeme. Tím je stavební činnost v naší lokalitě. Ta je ovlivněná ekonomickou situací, která vede investory k realizaci nebo odkládání projektů. Druhým faktorem je naše dlouhodobá práce s původci odpadů, které se snažíme motivovat ke správnému nakládání s odpady. To se týká všech druhů odpadů. V důsledku této systematické práce se na nás pak zákazníci obracejí i v případě realizace svých stavebních záměrů.

Zákazníci, kterým pomáháme řešit stavební demoliční odpady, představují celé spektrum původců odpadů. Občané, kteří dělají drobné rekonstrukční práce na svém rodinném domě, malé stavební firmy regionálního významu ale i velké stavební firmy s celorepublikovým působením, které zde realizující významnou zakázku. Nelze zapomenout ani na stavební sutě vybrané od občanů měst a obcí ve sběrných dvorech.

Udělení certifikátu je odborným oceněním výsledku naší práce s původci odpadů.

Společně s vámi tak dopomáháme k ochraně životního prostředí

všem stálým a novým zákazníkům za spolupráci děkujeme

kolektiv pracovníků
RUMPOLD-P s.r.o.
Provozovna Sušice

   


Přihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina