Rumpold
Provozovna Sušice

Důležitá informace

Prohlášení k rozšiřovaným informacím o budoucnosti Provozovny Sušice, RUMPOLD-P s.r.o.


Vážená paní, Vážený pane.

Dovolte mi, abych touto formou reagoval na informace, které jsou v posledním období rozšiřovány po našich partnerech v Sušici a okolí. Jedná se o záměrně zkreslenou informaci o údajném ukončení činnosti naší provozovny v Sušici.

Informace vychází ze skutečnosti, že Zastupitelstvo Města Sušice dne 17.6.2015 rozhodlo ukončit smlouvu s RUMPOLD-P s.r.o. k 31.12.2015, aby mohlo od 1.1.2016 realizovat nové řešení svého odpadového hospodářství.

Pro provozovnu Sušice RUMPOLD-P s.r.o. to znamená ztrátu zákazníka, který představuje jen cca 10 % objemu z celkových služeb vykonávaných touto provozovnou. Touto skutečností tedy není ohrožena existence sušické provozovny ani kvalita poskytovaných služeb ostatním partnerům.

Naopak předpokládáme, že uvolněná kapacita přinese zvýšení kvality našich služeb ostatním zákazníkům, například rychlejším vyřizováním objednávek.

Pro Vaše případné dotazy k výše popsané záležitosti jsem Vám k dispozici na telefonním čísle: 602 434 047

V Sušici 2.7.2015
Ing.Luboš Pokorný
Ředitel provozovny SušicePřihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina