Rumpold
Provozovna Sušice

IČZ našich provozů

V této sekci najdete informace o přidělených IČZ našim provozůmZařízení ke sběru a výkupu (Nová 240, 34201 Sušice)

CZP00374

Svoz separovaného odpadu - obce (Nová 240, 34201 Sušice)

CZP00374.341

Třídírna - papír, plast (Nová 240, 342 01 Sušice)

CZP00374.342

Biologicky rozložitelný odpad (Deponie, Strakonická 341 01 Horažďovice)

CZP00162

Překladiště odpadů (Strakonická, 341 01 Horažďovice)

CZP00162

Sběrný dvůr Horažďovice

CZP00367Přihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina